WSPÓŁPRACA

Stawiając sobie za cel tworzenie wnętrz dopasowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zarówno funkcjonalnych jak i estetycznych, na bazie naszych doświadczeń zdecydowaliśmy się w naszej pracy stosować wytyczne dotyczące współpracy z Klientem opisane przez Stowarzyszenie Architektów Wnętrz; 


Optymalizuje on czas Inwestora, pozwala na prezentację różnorodnych możliwości, dopracowanie koncepcji, wypracowanie najlepszych rozwiązań i przemyślanego detalu.W procesie projektowym nie tylko kreujemy, ale również doradzamy, pomagamy podejmować świadome decyzje, pokazujemy możliwości, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 
Finalny efekt, w postaci projektu urządzenia i wystroju wnętrza, jest wypadkową naszych działań i decyzji Inwestora, mieszanką oryginalną, bo spersonalizowaną pod kątem subiektywnych potrzeb.

ETAP  01 : Audyt architekta wnętrz
Poznanie potrzeb klienta, preferowanej estetyki i rozwiązań, które będą mu potrzebne w projektowanej przestrzeni. Dokładna analiza projektowanej lub istniejącej przestrzeni architektonicznej pod kątem funkcji, wyposażenia, skali i ergonomii. Analiza dotyczy: rozmieszczenia ścian, układu pomieszczeń, instalacji. Ważne są: skala, proporcje pomieszczeń i możliwości aranżacyjne w oparciu o konkretne rozwiązania i wyposażenie. 

SCHEMAT WSÓŁPRACY

ETAP  02 : Oferta i umowa 
Przedstawienie oferty i podpisanie umowy. Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki. Oferta i umowa - stworzenie makiet dostępnych dla członków stowarzyszenia. Przedstawienie oferty i podpisanie umowy. Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki. Oferta i umowa - stworzenie makiet dostępnych dla członków stowarzyszenia.

ETAP  03 : Inwentaryzacja
To jeden z ważniejszych etapów procesu projektowego, dzięki któremu uzyskujemy precyzyjne wymiary, będące podstawą do realizacji projektów wykonawczych. Istotne są dla nas wszystkie składowe: ściany, istniejące instalacje, stolarka. Na tym etapie architekt wnętrz jest dodatkowo partnerem przy weryfikacji jakości wykonania prac budowlanych, równoległości ścian, pionów, poziomów jakości tynków, posadzek.

ETAP  04 : Schemat estetyki
To otwarta dyskusja z klientem mająca na celu poznanie potrzeb, preferowanej estetyki, kolorów, itp. Obejmuje propozycje doboru materiałów i wyposażenia. Na tym etapie pokazujemy możliwe drogi i zależności pomiędzy rekomendowanymi rozwiązaniami. Jest to etap „burzy mózgów”, której celem jest optymalne rozeznanie potrzeb klienta pod kątem estetyki, jakości wyposażenia, designu, itp.

ETAP  05 : Koncepcja aranżacji wnętrz 
Na tym etapie koncentrujemy się na decyzjach. Pracujemy nad projektami aranżacji wnętrza, posadzki oraz oświetlenia. Wybieramy spośród setek możliwości te konkretne pasujące pod kątem swojej funkcji, materiałów, kolorystyki, a także budżetu. Istotnym puntem staje się szczegółowa kolorystyka, dobór oświetlenia i wyposażenia. Jest to etap, w którym możliwe jest tworzenie wersji alternatywnych

ETAP  06 : Wizualizacje
Na podstawie przyjętych w etapie koncepcyjnym wyborów: kolorystyki, wyposażenia i oświetlenia tworzymy model 3D wnętrza i opracowujemy wizualizacje wybranych pomieszczeń. Celem jest pokazanie wypracowanej wizji oraz potwierdzenie proponowanych rozwiązań, kolorystyki, materiałów i wyposażenia. Ten etap należy traktować jako uzupełnienie i nie jest on warunkiem powstania projektu.

ETAP  07 : Szczegółowy projekt koncepcyjny 
Po koncepcji i wizualizacjach czas na decyzje. Finalne decyzje to nie tylko estetyka i funkcja to także budżet i optymalizacja kosztów realizacji. Na tym etapie architekt wnętrz jest partnerem nie tylko  w zakresie wizji ale także finansów i czasu. Na podstawie wspólnie podjętych decyzji opracowujemy szczegółowe projekty stanowiące podstawę do wycen jest partnerem nie tylko  w zakresie wizji ale także finansów i czasu.. 

ETAP  08 : Pakiet wycen i kosztorys
Na podstawie szczegółowego projektu koncepcyjnego powstaje pakiet wycen. Zbieramy dla klienta pakiet ofert często w wersjach alternatywnych. Powstaje kosztorys i na jego podstawie klient podejmuje finalne decyzje dotyczące realizacji projektu wykonawczego. Pomagamy w zebraniu wszystkich ofert na wybrane materiały, wyposażenie i wykonawstwo. Bazujemy na sprawdzonych firmach i specjalistach. 

ETAP  09 : Wykonawcy i dostawcy 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy dla klienta partnerem przy wybraniu firm wykonawczych, podpisaniu stosownych umów, weryfikacji kosztów, wybrania technologii. Z naszego punktu widzenia dobry wykonawca i sprawdzony dostawca to klucz do sukcesu. Tworzymy zatem dokumentację będącą bazą do działania, a także weryfikacji wykonywanych prac pod kątem ilościowym i jakościowym. 

ETAP  10 : Projekt wykonawczy
Jest to zasadniczo najważniejsza, po koncepcji, część naszej pracy. To dzięki projektowi powstanie wnętrze. Jest on swoistą formułą jednoznacznego przekazu wypracowanej wizji na grunt budowy, pracy ekip budowlanych, elektryków, instalatorów, stolarzy, dostawców wyposażenia. Dzięki wysokiej szczegółowości, dokładności i precyzji projektów realizacja odbywa się zgodnie z przyjętymi założeniami i wysoką dbałością o każdy detal.

ETAP  11 : Realizacja i nadzór autorski 
Kolejny kluczowy etap to sama realizacja. Aby przebiegała zgodnie z założeniami, musimy zadbać o nadzór autorski. Polega on na kontroli i monitorowaniu wykonawców pod kątem zgodności wykonywanych prac z dokumentacją i jakości. Na tym etapie dbamy o każdy detal, spotykamy się na budowie,  reprezentujemy klienta w kontakcie z wykonawcami. Na tym etapie dbamy o każdy detal, spotykamy się na budowie,

ETAP  12 : Koordynacja prac 
Każda realizacja to pakiet wykonawców i dostawców. Każdy etap wykonania prac i dostaw wymaga odbiorów. Współpracujemy zatem ze sprawdzonymi wykonawcami, a na budowach często pojawia się koordynator prac, który z ramienia architekta wnętrz odbiera każdy element składowy. Jest to opcja dodatkowa i rekomendowana przy dużych realizacjach oraz skomplikowanych technologiach.

ETAP  13 : Odbiory
W ciągu całego procesu realizacji projektu elementem kluczowym są odbiory poszczególnych etapów prac. Oferujemy pomoc przy odbiorach i weryfikacji jakości wykonanych prac. W zakres odbiorów powinniśmy brać pod uwagę wszystkie składowe. Elementami podlegającymi weryfikacji są jakość, dokładność, użyte materiały, dbałość o detale, sposób działania, czas i czystość pracy.

WNĘTRZA  Publiczne
Projekty realizowane są dodatkowo w oparciu o współpracę z branżystami i specjalistami BHP, PPOŻ, SANEPID. Posiadamy umiejętność koordynowania prac pomiędzy branżami, działaniami i we współpracy z generalnymi wykonawcami.